Kreativní


Tábor je určen pro chlapce i dívky ve věku 8 -17 let, které mají zájem kreativně tvořit a vyrábět z různých materiálů pomocí mnoha výtvarných technik. Pomáhají s tvorbou kostýmů a rekvizit pro divadelní oddíl. Odpoledne a večer je připraven sportovní a zábavný program pro děti.